S c h i e t s p o r t
 
De Stichting Schietbanen Groningen (SSG) beheert namens 5 schietverenigingen de schietbaan in Groningen.
Daarnaast ondersteunt zij het kader van de verenigingen met opleidingen en zorgt voor de scholing van trainers.
Kortom, zij is werkzaam op alle terreinen die betrekking hebben op de schietsport.

In de stad Groningen heeft de SSG een schietbaan met 15 schietpunten voor lucht geweer/pistool en voor
klein-kaliber geweer, pistool en karabijn.
Voor groot kaliber wordt uitgeweken naar schietbanen in de provincie.

Elke werkdag schiet er een andere vereniging.

Elke vereniging heeft zijn eigen identiteit en voorwaarden om lid te worden.

G r o n i n g e n
Nationale Sportweek (opendagen), zaterdag 17 september van 10.00 - 16.00 uur, maandagavond 19 september bij SSV Martini, woensdagavond bij SSV Helpman, donderdagavond bij SSV Groningen, vrijdagavond bij SSV Rabenhaupt en zaterdag 24 september van 10.00 - 16.00 uur.